Dette er Rosendahl

Rosendahl as er totalleverandør av kvalitetsutstyr til brann- og redningsvesen i Norge.

Vi importerer og leverer blant annet brannbiler fra Autokaross Rescue Systems og WISS, frigjørings- og redningsverktøy fra Holmatro, Strålerør og armaturer fra Akron Brass, varmesøkende kamera fra ISG infrasys, løfteputer fra Savatech, brannslanger fra Mandals og flere andre høykvalitetsmerkenavn.

Det som kjennetegner våre leverandører og oss er kvalitet i produktene og leveransene - derfor er vi en foretrukket leverandør til kommunale brannvesen, offshore og industri. Kort fortalt kan vi skaffe alt en beredskap trenger.

Vi tror på nære relasjoner fordi god kommunikasjon gir det beste produktet for brukeren og gode produkter gir en litt enklere hverdag for en brannmann.

Vi tror kvalitet i produkter, oppfølgingen som gis og service og vedlikehold av produktene gir en enklere hverdag for oss som leverandør og dere som brukere.

Vi tror på tett oppfølging av våre brukere for å sikre at vi leverer produkter som har god kvalitet og at vi kan tilby det brann- og redningsvesen trenger.