Akron Brass

Et vidt spekter av skumutstyr leveres av Akron Brass Company

Akron Brass er en verdensledende produsent av brann- og redningsutstyr med høye krav til funksjon, sikkerhet og effektivitet som er drivende i utviklingen av produkter fra Akron Brass. Av pålitelig skumutstyr kan nevnes blant annet skuminjektorer, skumforsatser, skumrør og munnstykker med pick-up slange for skum.

Vi importerer og lagerfører strålerør og kanoner fra Akron og har et betydelig lager på disse varene, ta kontakt eller se spesifikasjoner på link under: