FoamLabSkummåleutstyr

Komplett sett for måling av innblanding av skumvæske.

FoamLab inneholder alt du trenger for å måle blandingsforholdet i skumvæske. Settet kan måle blandingen på begge sider av systemet, i tank eller påført skumvæske. Å ha mulighet til å måle skumvæsken vil gi bedre sikkerhet og effekt i slukkearbeid der skum er avgjørende og bidra til bedre internkontroll.