Slanger og tilbehør

Brannslangen er et av brannmannens viktigste redskaper for en sikker og effektiv innsats. Det er forskjeller i kvalitet på utstyr, brannslanger er ikke et unntak.

Vi leverer derfor slanger fra Mandals som holder høy kvalitet og som er godt utprøvd i flere markeder. Mandals er standard leverandør til offshore, shipping og de fleste norske kommuner, alle kunder som har høye krav til fleksibilitet, kvalitet og levetid på leverte produkter.

Rosendahl as kan også tilby det meste av tilbehør til slanger, inkludert kuplinger, slangekassetter, strålerør, opprullng etc.