DafoTåkespiker

Tåkespiker for effektiv temperatursenking.

WaterFog tåkespiker produseres av Dafo og gir et overlegent resultat ved brannbekjemping der brannen er utilgjengelig, for eksempel i mellomvegger, tak, loft og dobbelt gulv. Videre kan det effektivt brukes til å skape begrensning av branngasser før innsatsen og ventilasjon. Hovedtrekkene er effektiv slokking og lavt vannforbruk. Tåkespiker er tilgjengelig for både lavtrykk og forhøyet lavtrykk.