Varmesøkende kamera

Varmesøkende kamera sikrer brannmannen under røykdykking og søk.

Et varmesøkende kamera er et alsidig verktøy og kan være til god støtte i flere oppdrag:

Oversikt. Brannmannen Ved ankomst til en brennende bygning vil kamera kunne brukes til å få oversikt på farer og hvor innsatsen skal settes inn. Varme objekter, vinduer, dører oppdages lett på kameraet og brannmannen sparer tid.

• Søk og redning. Med et varmesøkende kamera ser vi gjennom røyken og kan mye raskere finne savnede personer og sjansen for å redde liv øker. Tiden på søket kan reduseres med opptil 50 %.

• Slokking. Varme branngasser oppdages gjennom røyken og vi finner brannstedet raskt.

• Ventilasjon. Brannmannen finner de varmeste stedene og kan ta hull der effekten av ventilasjon er størst.

Finne skjulte branner. Et varmesøkende kamera identifisere hot-spots og faren for oppblussing reduseres.

 Kjemikalievern. Væskenivå i en tank/beholder kan måles ved at temperaturforskjellene synes i kamera.

• Opplæring/øvelser - instruktør/leder har øyne i en innsats, forbedring i sikkerhet og evaluering.

 Skogbrann. Gjør det enklere å identifisere de varme områdene.

 Sikkerhet.Sikkerheten til røykdykker øker fordi oversikten på rømningsveier, branngasstemperatur og skadde er mye bedre.