Røykvifter

I dag skjer røykventilering som en integrert del av arbeidet på et brannsted, parallelt med livredning og slokking. Rask røykevakuering letter redningsarbeidet gjennom bedre visibilitet, lavere temperatur og redusert mengde giftige branngasser. En vellykket røykventilering minsker faren for overtenning og skaper et bedre arbeidsmiljø som igjen begrenser risiko for skader på brannmenn.

KONTAKT OSS

FØLG OSS

EKSTERNE LINKER