RofiRedningstelt

Rofi Industrier As har mer enn 60 års erfaring innen tekstilindustrien. Kjernevirksomheten er produksjon av telt og personlig beskyttelsesutstyr.

Rosendahl as er leverandør av Rofis redningstelt som har en rekke fordeler. Det kan blåses opp av en røykdykkerflaske og er meget fleksibelt ved hendelser som krever evakuering/håndtering/skjerming av pasienter.

Ta kontakt for demonstrasjon eller tilbud.