Frigjøringsverktøy

Rosendahl as er en totalleverandør av frigjøringsverktøy i Norge og kan levere alt kunden trenger for effektivt og sikkert redningsarbeid.

Rosendahl as skreddersyr også løsninger for effektiv transport, service og vedlikehold av alt levert utstyr, det kan være tilpassing av kasseinnredning for beredskapskasser offshore, til helikoptertransport eller beredskap for tungredning.

Vi har de sisste årene også levert flere skreddersydde pakker for tungredningstjeneste i flere kommunale, interkommunale og til industriverns beredskap. Vi har flere referanser og mye erfaring med å finne riktige løsninger for deres beredskap.